De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het Bestuur van de DSW • RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie (hierna te noemen: het Bestuur). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Bestuur van de DSW • RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.delftse16-23comp.nl, welke geen eigendom zijn van het Bestuur, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.delftse16-23comp.nl. Hoewel het Bestuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Cookies

Op de website van de Delftse 16-23 jarigen competitie houden wij gegevens bij van het bezoek op de website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Het Bestuur van de DSW • RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij het Bestuur van de DSW • RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie. Het is niet toegestaan foto’s van deze site zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Voor alle op deze website weergegeven foto’s geldt dat het copyright in eigendom is van de bij de foto’s genoemde fotografen. Het copyright van de foto’s bovenaan de verschillende pagina’s berust bij Click visuele communicatie (Roel van Dorsten).