1.Doelstelling: 
De DSW RODI Media zh Delftse Beloften competitie wordt georganiseerd om JO19 (en eventueel, JO18 en JO17) jeugdspelers uit de Delftse regio (extra) ervaring op te laten doen in het samen spelen met (jonge senior) clubgenoten om zodoende de overstap naar het seniorenvoetbal te vergemakkelijken.
2.Leeftijdsgrens:
Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2001 mogen aan deze competitie deelnemen.
Tevens is het toegestaan vanaf seizoen 2023-2024 om met twee dispensatiespelers te spelen.
3.Wedstrijdformulier:
Op de wedstrijdavonden wordt het DSW RODI Media zh Delftse Beloften competitie papieren formulier of KNVB-wedstrijdformulier ingevuld.
 4.Invullen wedstrijdformulier:
De beide verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juiste invulling van het  wedstrijdformulier. De scheidsrechter zorgt er voor dat het ingevulde en ondertekende formulier binnen 2 dagen na de wedstrijddatum in het bezit is van Henk Lukassen (Hillenlaan 11, 2627 BV Delft).
Vermeld moet worden:
a. poule;
b. wedstrijddatum;
c. wedstrijd met uitslag;
d. naam van scheidsrechter en beide assistent-scheidsrechters;
e. naam van alle spelers, inclusief wisselspelers;
f. eventuele waarschuwingen en/of veldverwijderingen.

Nota bene: de verenigingen zijn niet verplicht digitale spelerskaartjes te overleggen.
 5.Uitslagen en standen:
Uitslagen van verspeelde wedstrijden dienen dezelfde avond door de scheidsrechter en begeleider via de app te worden doorgebeld naar Henk Lukassen: 06-16960647 of mailen naar hepelu@ziggo.nl.

De uitslagen en standen zijn te lezen op https://delftsebeloftencomp.nl  onder  ‘Programma’.
Ook via de website: www.haaglandenvoetbal.nl/16-23 Comp. zijn de uitslagen en de standen te volgen.
6.Wisselen:
Tijdens een wedstrijd mag per elftal maximaal vijf maal een speler worden gewisseld, waarbij een reeds gewisselde speler opnieuw mag worden ingebracht.
 7.Afgelasting:
Bij afgelasting informeert de thuisspelende vereniging de tegenstander, de scheidsrechter en Henk Lukassen: 06-16960647. In overleg wordt een nieuwe speeldatum vastgesteld waarbij in principe de week daarop wordt gespeeld.
 8.Niet opkomen:
Heeft een vereniging op een wedstrijddatum niet voldoende speelgerechtigde spelers en kan hierdoor de vastgestelde wedstrijd niet worden verspeeld dan wordt deze wedstrijd omgezet in een 3 – 0 nederlaag. Gebeurt bovenstaande voor de tweede maal in één seizoen dan wordt de betrokken vereniging uitgesloten van verdere deelname en vervallen alle door die vereniging eerder gespeelde wedstrijden. Als een vereniging zich tijdens de competitie, om welke reden dan ook, besluit terug te trekken, vervallen alle eerder door die vereniging gespeelde wedstrijden. Indien de aangestelde scheidsrechter op het laatste moment is verhinderd, dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een vervanger en wordt de wedstrijd NIET uitgesteld.
 9.Time-out
Per team is er 1 time-out mogelijk die door de trainer aangevraagd kan worden bij de scheidsrechter. Deze time-out mag maximaal 2 minuten duren en is mogelijk na 1 kwartier in de wedstrijd tot 1 kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ook de scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een time-out in te stellen. Dit kan tijdens de gehele wedstrijd.
10.Rangschikking:
De verenigingen zijn verdeeld over twee poules. De eindstand van een poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan is het onderlinge resultaat plaats bepalend, vervolgens het onderlinge doelsaldo en ten slotte het aantal gescoorde doelpunten. 
11.Finale:
De nummers 1 van poule A en B spelen de finale welke op een neutraal terrein plaats vindt. De  finale wedstrijd wordt bij gelijke stand beslist door het nemen van strafschoppen. Tijdens de finale wedstrijd zal er een 4e man worden aangesteld door de commissie.
12.Schorsingen/straf(formulieren):
Een speler die op grond van de reglementen van de KNVB geschorst is voor een bepaalde periode mag, gedurende deze periode, niet deelnemen aan wedstrijden in de DSW RODI Media zh Delftse Beloften competitie. Bij een schorsing voor een x-aantal wedstrijden mag betrokken speler wel deelnemen aan wedstrijden voor de DSW RODI Media zh Delftse Beloften competitie. De spelers van de 2 verenigingen die zich plaatsen voor de finale starten zonder een registratie van een gele kaart opgelopen in de poulewedstrijden. Schorsingen blijven wel gehandhaafd. 
Bij 2 gele kaarten volgt automatisch één wedstrijd schorsing, bij een rode kaart twee wedstrijden. Indien er een strafbaar feit is begaan, waarbij rapportage verplicht is, dan kan de commissie afwijken van de opgelegde straf van twee wedstrijden. Is er een strafbaar feit begaan waarbij rapportage verplicht is, dan dient dit gedaan te worden op de daarvoor bestemde gele en/of blauwe KNVB-formulieren. De volledig ingevulde formulieren dienen binnen 2 dagen na de wedstrijddatum bij Henk Lukassen te worden ingeleverd. 
13.Financiën:
De totale kosten van de competitie wordt uit de sponsorbijdrage betaald. Jaarlijks zal de commissie in de januari vergadering een financieel overzicht over het voorbije seizoen aan de deelnemende verenigingen uitreiken. Voor het seizoen 2023 – 2024 zal een inschrijfgeld gevraagd worden van € 50,00.
14.Informatie:
Via de mail worden de contactpersonen van de verenigingen ingelicht over allerlei zaken aangaande deze competitie.
15.Tot slot:
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie bestaande uit:
Guus Heemskerk (voorzitter/penningmeester)
Henk Lukassen (wedstrijd/scheidsrechterszaken)
Nico van Velzen (commissielid)
Roel van Dorsten (commissielid)