Zonder degelijke organisatie geen DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie. Het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie stelt het programma vast, zorgt voor de aanstelling van de scheidsrechters, onderhoudt contacten met de deelnemende verenigingen en de (regionale) pers, werft sponsors aan en zorgt voor een ordentelijk verloop van de competitie.

 

Het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie is als volgt samengesteld:

Guus Heemskerk Voorzitter / Penningmeester 015 214 38 90 aheemskerk@wish.nl
Henk Lukassen Scheidsrechterszaken 06 169 60 647 hepelu@ziggo.nl
Nico van Velzen Lid 06 276 52 611 nicovanvelzen@casema.nl
Roel van Dorsten Lid, Webmaster 06 517 99 758 roel@clickvc.nl