Zonder degelijke organisatie geen DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie. Het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie stelt het programma vast, zorgt voor de aanstelling van de scheidsrechters, onderhoudt contacten met de deelnemende verenigingen en de (regionale) pers, werft sponsors aan en zorgt voor een ordentelijk verloop van de competitie.

Het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloftencompetitie is als volgt samengesteld:

Guus HeemskerkVoorzitter / Penningmeester
Henk LukassenScheidsrechterszaken
Roel van DorstenLid, Webmaster