Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloften competitie (hierna te noemen: het Bestuur). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloften competitie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.delftsebeloftencomp.nl, welke geen eigendom zijn van het Bestuur, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.delftsebeloftencomp.nl. Hoewel het Bestuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

 

Privacy Statement

De Delftse Beloften Competitie is sinds 1989 de organisator van de Delftse Beloften Competitie (tot 2016 Delftse 16-23 jarigen competitie).

Voor onze dienstverlening, zoals op deze website, zijn wij afhankelijk van het verzamelen van enkele persoonsgegevens. Hierbij zijn wij altijd trouw aan het beschermen van uw privacy, én de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming) / GDPR (General Data Protection Regulation).

Algemene gegevens

Van alle bezoekers aan de website van de Delftse Beloften Competitie worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is, voor maximaal twee jaar.

Persoonlijke gegevens (e-mailadressenbestand)

Door aanmelding als contactpersoon namens de lid-vereniging van de Delftse Beloften Competitie geeft u toestemming om uw gegevens te registreren in een database. Uw gegevens worden gebruikt voor de normale doeleinden van de Delftse Beloften Competitie en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. De mails die wij hiervoor sturen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een opt-out, een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor berichten per e-mail. De Delftse Beloften Competitie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bij het bezoeken van de website van de Delftse Beloften Competitie wordt u gevraagd of u cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om meer informatie te lezen.

Gegevens wijzigen en verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment besluiten om uw persoonsgegevens aan te passen of uw accountgegevens te wijzigen. Ook kunt u op ieder moment aangeven dat u uw gegevens bij de Delftse Beloften Competitie verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek sturen aan de voorzitter van de Delftse Beloften Competitie (per e-mail: aheemskerk@wish.nl) en de Delftse Beloften Competitie zal zo snel mogelijk aan dit verzoek voldoen.


Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij het Bestuur van de DSW • RODI Media ZH Delftse Beloften competitie. Het is niet toegestaan foto’s van deze site zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Voor alle op deze website weergegeven foto’s geldt dat het copyright in eigendom is van de bij de foto’s genoemde fotografen. Het copyright van de foto’s bovenaan de verschillende pagina’s berust bij Click visuele communicatie (Roel van Dorsten).